Prace geodezyjne

Nasza organizacja wykonuje prace geodezyjne na całym terytorium Federacji Rosyjskiej.